Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415480 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzdělávací systémy v zahraničí: encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA

Autor: Průcha, Jan
Rok: 1698
ISBN: 9788075528452
NKP-CNB: cnb002940547
OKCZID: 127838230

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮCHA, Jan. Vzdělávací systémy v zahraničí: encyklopedický přehled školství v 30 zemích Evropy, v Japonsku, Kanadě, USA. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 319 stran.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Knihovna Akademie věd ČRAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.206.76...)