Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2524573 obálek a 727381 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spiritualita lékaře a bioetikaAutor: Karel Sládek
ISBN: 9788075539663
NKP-CNB: cnb003353548
OKCZID: 128718307

Citace (dle ČSN ISO 690):
SLÁDEK, Karel. Spiritualita lékaře a bioetika. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 187 stran.


Anotace

 

Kniha přináší novou metodu v uvažování o osobnosti lékaře a jeho práci.Čtenář se seznámí s filozoficko-teologickými předpoklady vztahů mezi lékařem a pacientem, péčí o duševní a duchovní zdraví lékaře, reflexí nad spirituálním pozadím volby lékařského stavu, zdroji inspirace pro spiritualitu lékaře a významem etiky ctností pro lékaře. Nechybí ani etické otázky a prognózy vývoje lidstva a bioetiky na prahu nových technologií. Neméně zajímavá je úvaha o vztahu spirituality a neurověd a jejich syntéze v tzv. neuroteologii.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.230.142...)
 
 
 

Seznam literatury