Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem 2016Rok: 2016
ISBN: 9788075540225
NKP-CNB: cnb002801178
OCLC Number: (OCoLC)956489060
OKCZID: 127480023

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÁ, Věra, Eva BURDOVÁ a Jana RIEDLOVÁ JURKOVÁ. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí s komentářem. 2., aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2016, 807 s. Právo. ISBN 978-80-7554-022-5.


Anotace

 

Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci. Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přináší mnoho změn, z nichž lze zmínit například změny v oblasti osvojení, pěstounské péče či ústavní výchovy. Na změny v oblasti hmotného práva soukromého, které upravuje občanský zákoník, reaguje zcela nový procesní předpis, a to zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a novela občanského soudního řádu. Autorky nejenže přehledně a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale vysvětlují též filosofii vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické uplatnění. Zvláště cenné je propojení s jednotlivými ustanoveními předpisů souvisejících, jakož i literatura vztahující se k jednotlivým ustanovením. Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je velmi žádanou publikací, která je využívána všemi orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
ANAG, spol. s r.o.
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)