Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647802 obálek a 797862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společnost s ručením omezeným : praktické dopady současné právní úpravy, odraz právní úpravy v judikatuřeAutor: Jan Hejda, Libor Finger, Martin Prosser, Nina Svobodová, Veronika Vaněčková
ISBN: 9788075542687
NKP-CNB: cnb003219223
OKCZID: 128369622

Citace (dle ČSN ISO 690):
HEJDA, Jan. Společnost s ručením omezeným: praktické dopady současné právní úpravy, odraz právní úpravy v judikatuře. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2020]. 279 stran. Právo.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)