Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437284 obálek a 679079 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzory korespondence podle daňového řádu

Autor: Pavel Prudký, Milan Lošťák
ISBN: 9788075543127
OKCZID: 128561249

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRUDKÝ, Pavel. Vzory korespondence podle daňového řádu. 3. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2021]. 470 stran. Daně.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.16...)