Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446273 obálek a 683882 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Autor: Jaroslava Svobodová
ISBN: 9788075543134
NKP-CNB: cnb003311678
OKCZID: 128525385

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Jaroslava. Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech. 1. vydání. Olomouc: ANAG, [2021]. 375 stran. Účetnictví.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.35...)