Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

GDPR v personalistice : včetně příkladů z dozorové praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů, výklad GDPR s důrazem na personální oblast, jak pracovat s osobními údaji uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, více než 50 samostatných otázek a odpovědíAutor: Jiří Žůrek
ISBN: 9788075543653
OKCZID: 128802165

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŽŮREK, Jiří. GDPR v personalistice. 2. doplněné vydání. Olomouc: ANAG, [2022]. 206 stran. Práce, mzdy, pojištění.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)