Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Gender in language, speech and dialects : Belarusian experience

Autor: Inna Kalita, Tat‘jana Ivanovna Tuluš, Vol‘ha Mìchajlaŭna Hapejeva, Natallja Vìktaraŭna Sìvìckaja
Rok: 2017
ISBN: 9788075610966
NKP-CNB: cnb002970778
OKCZID: 127873252

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALITA, Inna. Gender in language, speech and dialects: Belarusian experience. Vydání první. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, 2017. 153 stran. Educa - porta paedagogica Ustensis.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)