Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908869 obálek a 878736 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česko-běloruský frazeologický slovník = Češska-belaruski frazealahičny slounikAutor: Inna Kalita
ISBN: 9788075611062
OKCZID: 128011151

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALITA, Inna. Česko-běloruský frazeologický slovník =: Čèšska-belaruskì frazealahìčny sloŭnìk. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017. 258 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)