Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180435 obálek a 541244 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Za svojí ideou, za svým cílem

ISBN: 9788075611130
OKCZID: 127963641

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROKOSKÝ, Jaroslav, ed. a VESELÝ, Martin, ed. Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989). Vydání první. Ústí nad Labem :, Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ;, Doplněk, 2018. 522 stran. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica, XXI.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)