Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výměníky tepla

Autor: Blanka Skočilasová, Jan Skočilas
ISBN: 9788075611413
NKP-CNB: cnb003086791
OKCZID: 128093085

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKOČILASOVÁ, Blanka. Výměníky tepla. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n.L., Fakulta strojního inženýrství, 2018. 196 stran. Edice vědecké a odborné literatury.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.221.159...)