Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1940097 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Záznamník odborné praxe : Všeobecná sestra - kombinovaná forma studia

Autor: Kamila Madarová, Jana Chrásková, Alena Kohlová
ISBN: 9788075611550
NKP-CNB: cnb003064357
OKCZID: 128011886

Citace (dle ČSN ISO 690):
MADAROVÁ, Kamila. Záznamník odborné praxe: Všeobecná sestra - kombinovaná forma studia. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. 112 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.153.73...)