Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173181 obálek a 537433 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané vidění : pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání

Autor: Kateřina Dytrtová, Jitka Géringová, Eva Mráziková, Hana Myslivečková, Hana Stehlíková Babyrádová, Martin Velíšek, Miloš Makovský
ISBN: 9788075611659
NKP-CNB: cnb003086809
OKCZID: 128088003

Citace (dle ČSN ISO 690):
DYTRTOVÁ, Kateřina a MAKOVSKÝ, Miloš, ed. Vybrané vidění: pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání. První vydání. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 2018. 148 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.187...)