Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Belaruskaja mova ŭ ljustèrku tradycyj ì ìnavacyj = Beloruský jazyk v zrcadle tradic a inovaciAutor: Inna Kalita, Natallja Vìktaraŭna Sìvìckaja, Vol‘ha Aljaksejeŭna Ljaščynskaja
ISBN: 9788075611789
NKP-CNB: cnb003096650
OKCZID: 128063618

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALITA, Inna. Belaruskaja mova ŭ ljustèrku tradycyj ì ìnavacyj =: Beloruský jazyk v zrcadle tradic a inovaci. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2019. 117 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)