Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Třicet let (1989-2019) : listopad '89

Autor: Petr Karlíček, Markéta Brožová
ISBN: 9788075612151
NKP-CNB: cnb003159678
OKCZID: 128257544

Citace (dle ČSN ISO 690):
KARLÍČEK, Petr. Třicet let (1989-2019): listopad '89. Vydání první. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evagelisty Purkyně ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, 2019. 42 nečíslovaných stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.106...)