Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2311561 obálek a 581971 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích : zaměstnává hraničáře, podporuje český živel!

Autor: Jan Grisa
ISBN: 9788075612175
NKP-CNB: cnb003157334
OKCZID: 128354916

Citace (dle ČSN ISO 690):
GRISA, Jan. První severočeský akcijní pivovar v Bohušovicích: zaměstnává hraničáře, podporuje český živel!. Vydání první. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2019. 246 stran. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia historica, 24.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.82...)