Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2215482 obálek a 559205 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - kombinovaná forma studia

Autor: Kamila Madarová, Jana Chrásková
ISBN: 9788075612359
NKP-CNB: cnb003198941
OKCZID: 128356692

Citace (dle ČSN ISO 690):
MADAROVÁ, Kamila. Záznamník odborné praxe: pro bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství - kombinovaná forma studia. 2. přepracované vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020. 67 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.234.97...)