Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2201168 obálek a 555060 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Logbook odborné praxe : pro navazující magisterský studijní program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

Autor: Kamila Madarová
ISBN: 9788075612397
NKP-CNB: cnb003219238
OKCZID: 128368057

Citace (dle ČSN ISO 690):
MADAROVÁ, Kamila. Logbook odborné praxe: pro navazující magisterský studijní program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2020. 39 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.51...)