Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647802 obálek a 797862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Frazealagičny minimum belaruskaj movy: zadačy i perspektyvyAutor: I. Kalita, A. Sadoǔskaja, N. Staravojtava
ISBN: 9788075613240
OKCZID: 128743079

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALITA, Inna. Frazealahìčny mìnìmum belaruskaj movy: zadačy ì perspektyvy = Frazeologické minimum běloruského jazyka : úkoly a perspektivy = The phraseological minimum of the Belarusian language : tasks and perspectives. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2021. 210 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)