Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875525 obálek a 866073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 : quo vadis zdravotnictví : sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference, Ústí nad Labem, 21. 10. 2021ISBN: 9788075613486
OKCZID: 128881384

Citace (dle ČSN ISO 690):
Nové trendy ve zdravotnických vědách ..: sborník příspěvků z konference : Ústí nad Labem ... Ústí nad Labem: UJEP - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, [2013?]-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)