Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701892 obálek a 826524 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Učíme se učit gymnastiku : metodika nácviku gymnastických prvkůAutor: Hana Kabešová, Lenka Černá
ISBN: 9788075613998
OKCZID: 128950553

Citace (dle ČSN ISO 690):
KABEŠOVÁ, Hana. Učíme se učit gymnastiku: metodika nácviku gymnastických prvků. Vydání první. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2022. 61 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury