Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2262716 obálek a 570162 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Etnické komunity. Neviditelní, přehlížení, zapomenutí

Autor: Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová
Rok: 2019
ISBN: 9788075710307
NKP-CNB: abd001-002299782
OKCZID: 128241135

Citace (dle ČSN ISO 690):
BITTNEROVÁ, Dana, ed. a MORAVCOVÁ, Mirjam, ed. Etnické komunity. Vydání první. Praha: FHS UK, 2019. 449 stran. Agora, 17. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.109...)