Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Století četnické kriminalistiky : historie kriminalistiky u četnictva na území České republikyAutor: Michal Dlouhý
ISBN: 9788075731036
NKP-CNB: cnb003426178
OKCZID: 128826386

Citace (dle ČSN ISO 690):
DLOUHÝ, Michal. Století četnické kriminalistiky: historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky. 2. vydání. Cheb: Svět křídel, 2022. 335 stran.


Anotace

 

Publikace „Století četnické kriminalistiky“, kterou vydá nakladatelství Svět křídel v Chebu je završení črvrtstoletí trvající vědeckovýzkumné činnosti JUDr. Michala Dlouhého, Ph.D., který na uvedené téma zpracoval diplomovou a rigorózní práci na Právnické fakultě UK Praha a disertační práci na Policejní akademii ČR. Vědecké bádání autora je věnováno organizaci četnictva na našem území a jím vykonávané pátrací službě. Kromě toho je Michal Dlouhý autorem třinácti původních knih z oblasti literatury faktu, které naučně populární formou popisují působení četnictva na našem území a kriminální případy řešené četníky. Publikace je pojata jako naučně populární, obsahuje reálie, skutečné kriminální případy a řadu obrazových příloh.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)