Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sbírka laboratorních úloh z atomové spektrometrie

ISBN: 9788075920881
OKCZID: 128555632

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAŇA, Antonín a KAŇA, Antonín., ed. Sbírka laboratorních úloh z atomové spektrometrie =: Atomic spectrometry laboratory tasks. Vydání první. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. 87, 87 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.185...)