Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2554431 obálek a 742127 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Toxikologie : interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledkyAutor: Igor Linhart
ISBN: 9788075921031
OKCZID: 128752485

Citace (dle ČSN ISO 690):
LINHART, Igor. Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. 3. upravené a rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022. 411 stran.


Anotace

 

Vysokoškolská učebnice se zabývá zejména chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy. Pro studenty chemických, biochemických a farmaceutických oborů, odbornou veřejnost.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)