Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pouť mrtvého. III, Družina mrtvého

Autor: Pavel Nikolajevič Kornev, Kateřina Niklová
Rok: 2020
ISBN: 9788075940650
OKCZID: 128360548

Citace (dle ČSN ISO 690):
KORNEV, Pavel Nikolajevič. Pouť mrtvého. Překlad Kateřina NIKLOVÁ. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2020. 303 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)