Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2123776 obálek a 525259 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poutník za hranice pozitivistických kruhů : výbor z díla

Autor: Emil Svoboda, Karel Eliáš
ISBN: 9788075980076
OKCZID: 127900565

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODA, Emil a Karel ELIÁŠ. Poutník za hranice pozitivistických kruhů: výbor z díla. Praha: Hugo Grotius :, Wolters Kluwer, 2018. lxxiv stran, přibližně 600 různě číslovaných stran. Klasická právnická díla.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.51...)