Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zápisy práv do katastru nemovitostí



Autor: Jan Pavelec
ISBN: 9788075980281
OKCZID: 128777248

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVELEC, Jan. Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022. xix, 723 stran. Právní monografie.


Anotace

 

Podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem z pohledu katastrálního úřadu na základě stavu k 1. 1. 2022.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury