Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Beyond compliance - implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Autor: Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek
ISBN: 9788075980373
NKP-CNB: cnb002990494
OKCZID: 127921174

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Beyond compliance - implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xxii, 253 stran. Právní monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.120...)