Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161034 obálek a 531866 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

ISBN: 9788075980564
NKP-CNB: cnb003008670
OKCZID: 127921179

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRAMAŘÍK, Roman, Michal PETR, Karel SVOBODA, Martin SZTEFEK, et al. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xv, 211 stran. Komentáře Wolters Kluwer.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)