Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odborné školství a odborné vzdělávání

ISBN: 9788075981585
NKP-CNB: cnb003061943
OKCZID: 128027867

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮCHA, Jan. Odborné školství a odborné vzdělávání: fungování systému, problémy praxe a výzkum. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 193 stran.


Anotace

 

Publikace se komplexně věnuje problematice českého odborného školství v kontextu světového a evropského vzdělávání, předkládá slovníček odborných termínů, hodnocení kvality i reflexe studentů.České odborné školství trpí již několik let nedostatkem studentů, což ve svém důsledku vede k trvale nenaplněné poptávce po určitých kvalifikovaných profesích. Tento trend má z pochopitelných důvodů neblahý dopad na ekonomiku a průmysl. Publikace se zevrubně zabývá technickým vzděláváním, jemuž se z pedagogického hlediska stále nedostává náležité pozornosti. Vysvětluje, co je odborné školství, co znamenají některé odborné termíny, často postrádající dokonce český ekvivalent, jaké jsou kořeny odborného vzdělávání, jak vypadá jeho systém u nás i v zahraničí, popisuje jednotlivé typy odborných škol, pedagogické teorie, jak vypadá výuka studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dálkové studium a prezentuje názory a hodnocení studentů.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.239.118...)