Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197345 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o soudech a soudcích : včetně tzv. generátoru náhodného přidělování a GDPR : komentář

Autor: Jiří Grygar
ISBN: 9788075981622
OKCZID: 127993343

Citace (dle ČSN ISO 690):
GRYGAR, Jiří. Zákon o soudech a soudcích: včetně tzv. generátoru náhodného přidělování a GDPR : komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xxii, 575 stran. Komentáře Wolters Kluwer.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (75.101.220...)