Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1940097 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Autor: Barbora Riedl Černíková, Irena Trojanová, Michaela Tureckiová
ISBN: 9788075982582
NKP-CNB: cnb003070777
OKCZID: 128042580

Citace (dle ČSN ISO 690):
RIEDL ČERNÍKOVÁ, Barbora. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ix, 81 stran. Řízení školy.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.161.118...)