Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2215482 obálek a 559205 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odměna advokáta : komentář : podle stavu k 1. 2. 2019

Autor: Daniela Kovářová, Stanislav Balík, Lucie Diblíková, Bohuslav Klein, Robert Němec, Hana Tichá, Petra Vráblíková, Michal Žižlavský, Karel Havlíček
ISBN: 9788075982803
OKCZID: 128035836

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOVÁŘOVÁ, Daniela a HAVLÍČEK, Karel, ed. Odměna advokáta: komentář : podle stavu k 1.2.2019. Vydání druhé. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 343 stran. Komentáře Wolters Kluwer.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.234.97...)
 
 
 

Seznam literatury