Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Autor: Kateřina Čuhelová
ISBN: 9788075985750
NKP-CNB: cnb003162326
OKCZID: 128282799

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČUHELOVÁ, Kateřina. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. xiii, 122 stran. Právo prakticky.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.33...)
 
 
 

Seznam literatury