Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sbírka klauzurních prací z trestního práva

Autor: Věra Kalvodová, Eva Brucknerová, David Čep, Marek Fryšták, Katarína Kandová, Jan Provazník
ISBN: 9788075986870
OKCZID: 128353566

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALVODOVÁ, Věra. Sbírka klauzurních prací z trestního práva. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 138 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.60...)