Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180108 obálek a 541029 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o geologických pracích : komentář

Autor: Ondřej Vícha
ISBN: 9788075987433
OKCZID: 128353233

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÍCHA, Ondřej. Zákon o geologických pracích: komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2019. xxi, 276 stran. Komentáře Wolters Kluwer.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.228.220...)