Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Autor: Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan
ISBN: 9788075987679
OKCZID: 128426071

Citace (dle ČSN ISO 690):
VRBA, Milan. Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. xv, 270 stran. Vybraná judikatura.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.60...)
 
 
 

Seznam literatury