Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2237736 obálek a 562257 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Autor: Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový
ISBN: 9788075987716
OKCZID: 128390568

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMEJKAL, Ladislav. Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ix, 57 stran. Vybraná judikatura.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.66...)