Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trestní právo s lidskou tváří : v upomínku na Marii Vanduchovou

Autor: Tomáš Gřivna, Hana Šimánová
ISBN: 9788075988799
NKP-CNB: cnb003260971
OKCZID: 128591764

Citace (dle ČSN ISO 690):
GŘIVNA, Tomáš, ed. a ŠIMÁNOVÁ, Hana, ed. Trestní právo s lidskou tváří: v upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 419 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.177...)