Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552360 obálek a 741376 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Corporate governance společností s účastí státuAutor: Kristián Csach, Bohumil Havel, Boris Balog, Josef Bejček, Karel Beran, Jan Dědič, Kateřina Eichlerová, Karel Eliáš, Barbora Grambličková, Ján Husár, Jaromír Kožiak, Josef Kříž, Jan Lasák, Ján Mazúr, Piotr Pinior, Ivana Štenglová, Ján Štiav
ISBN: 9788075988966
OKCZID: 128453831

Citace (dle ČSN ISO 690):
CSACH, Kristián, ed. a HAVEL, Bohumil, ed. Corporate governance společností s účastí státu. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. xvi, 237 stran. Právní monografie.


Anotace

 

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se věnuje problematice právního rozboru státem (spolu)vlastněných právnických osob.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury