Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zeměpis 6: Přírodní obraz Země - Učebnice 2. díl

ISBN: 9788076000292
NKP-CNB: cnb003048590
OKCZID: 127995029

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÜBELOVÁ, Dana. Zeměpis 6: učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. 6. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2018. 84 stran. Duhová řada.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.1...)