Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovník filosofických pojmů současnosti

Autor: Jiří Olšovský
ISBN: 9788076010017
OKCZID: 127945453

Citace (dle ČSN ISO 690):
OLŠOVSKÝ, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. 4., rozšířené a přepracované vydání. V Praze: Vyšehrad, 2018. 549 stran.


Anotace

 

Čtvrté, podstatně prohloubené a rozšířené vydání poslouží všem, kdo nechtějí být uvězněni v jednorozměrnosti svého dosavadního myšlení. Slovník filosofických pojmů přístupnou formou přibližuje tu oblast vědění, která je dnes nejdůležitější – sahá k pramenům lidského života a veškeré existence. Může dobře posloužit studentům filosofie, učitelům, novinářům, sociologům, politologům, ekonomům, právníkům, politikům a všem, kteří nechtějí být uvězněni v jednorozměrnosti svého dosavadního myšlení a touží probouzet se k hlubšímu pohledu na život.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

eReading.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (52.3.228...)