Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2159126 obálek a 531090 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kámen a bolest

Autor: Karel Schulz
ISBN: 9788076012189
NKP-CNB: cnb003178531
OKCZID: 128307881

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHULZ, Karel. Kámen a bolest. Vydání patnácté, ve Vyšehradu páté. V Praze: Vyšehrad, 2020. 613 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.172...)