Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2555252 obálek a 742471 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezi Terstem a Istanbulem : balkánské národy ve 20. stoletíAutor: Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Nikolova Stamova, Bobi Nikolov Bobev, Aneta Vasileva Michajlova, Rumjana Prešlenova, Jura Toteva Konstantinova, Kalina Ivanova Peeva, Jana Ge
ISBN: 9788076012523
OKCZID: 128299538

Citace (dle ČSN ISO 690):
RYCHLÍK, Jan. Mezi Terstem a Istanbulem: balkánské národy ve 20. století. Překlad Jana GEORGIEVOVÁ, překlad Jana KLIMEŠOVÁ, překlad Milena PŘIKRYLOVÁ. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2020. 401 stran.

Hodnocení: 5.0 / 5 (5 hlasů)


Anotace

 

Historický vývoj balkánských národů a států v průběhu dvacátého století.První polovinu knihy tvoří navzájem propojené osudy národů bývalé Jugoslávie, zahrnující dramata druhé světové války a konfliktů, které propukly po rozpadu Jugoslávie. V knize jsou postupně představeny dějiny Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie (dnes oficiálně Severní Makedonie) a Kosova. V dalších kapitolách se dostane na Albánii, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko. Červenou nití procházející celou knihou je obtížné dědictví mnohonárodnostní osmanské říše, které v epoše navzájem soupeřících nacionalismů znamenalo utrpení pro mnoho národnostních menšin. Nakladatelská naotace. Kráceno.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)