Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180108 obálek a 541029 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jakub Krčín z Jelčan : architekt jihočeských rybníků

Autor: Jaroslav Čechura
Rok: 2020
ISBN: 9788076012981
NKP-CNB: cnb003217577
OKCZID: 128349762

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČECHURA, Jaroslav. Jakub Krčín z Jelčan: architekt jihočeských rybníků. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2020. 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. Velké postavy českých dějin, svazek 28.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.236.59...)