Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příběhy dávného času : Staré pověsti české dnes



Autor: Petr Charvát
ISBN: 9788076016057
OKCZID: 128799504

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHARVÁT, Petr. Příběhy dávného času: staré pověsti české dnes. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2022. 223 stran.


Anotace

 

Autor se rozebírá příběhy ze starších českých dějin, které zachytil Kosmas ve své kronice. Zároveň se snaží nastínit historický vývoj našeho území během raného středověku.

Zdroj anotace: Městská knihovna v Praze



Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)