Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672684 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Konkurence plurálových variant : typu sázejí a sází ve spisovné češtiněAutor: Pavel Sojka
ISBN: 9788076031449
NKP-CNB: cnb003180470
OKCZID: 128354951

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOJKA, Pavel. Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází ve spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 197 stran.


Anotace

 

Odborná publikace popisuje jeden z dílčích jevů spisovné české konjugace, a to konkurenci plurálových variant, a přináší ucelenější pohled na historický vývoj daného problému.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)