Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173059 obálek a 537431 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Konkurence plurálových variant : typu sázejí a sází ve spisovné češtině

Autor: Pavel Sojka
ISBN: 9788076031449
NKP-CNB: cnb003180470
OKCZID: 128354951

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOJKA, Pavel. Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází ve spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 197 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.167...)