Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy

Autor: Tomáš Tlapa, Pavel Smetana
ISBN: 9788076031524
NKP-CNB: cnb003218380
OKCZID: 128364658

Citace (dle ČSN ISO 690):
TLAPA, Tomáš. Cvičebnice k rozvoji filosofického myšlení pro střední školy. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2020. 326 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.71...)