Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově

Autor: Jana Hájková
ISBN: 9788076031883
NKP-CNB: cnb003262453
OKCZID: 128443857

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÁJKOVÁ, Jana. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. 1. vydání. [Praha]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 99 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.120...)